Ozon Terapi

Kuzey Ege Sağlık

Saf Oksijenden özel bir cihaz vasıtasıyla elde edilen Tıbbi Ozon Gazının kişiye belirli dozlarda verilmesiyle yapılan bir tedavi yöntemidir. Tıbbi Ozon Gazı vücut kanı ile karıştığı zaman 2-3 saniye içerisinde parçalanır ve ortaya çıkan Oksijen hücrelerin iyileşmesinde rol oynar.

Ağrı tedavisinde, Yara iyileşmesinde, Enfeksiyon halinde, Bağışıklık sisteminin düzenlenmesi, Damar tıkanıklıkları gibi dokuya oksijenin gitmesinin bozulduğu durumlarda güvenle kullanılır.

* Diabetes Mellitus ( Şeker Hastalığı )

* İnsülin Direncinin Azaltılması – Metabolik Sendrom

* Hipertansiyon Hastalığı

* Kalp Damar Hastalıklarında

* Damar Dolaşım Bozukluklarında

* Kronik Yorgunluk Sendromu, Fibromyalji

* Hashimato Tiroiditi

* Ülseratif Kolit, Crohn Hastalığı

* Romatizmal Hastalıklar ve Tüm Ağrılı Durumlar

* Eklem Ağrıları, Sırt Ağrıları ile Omuz ve Diz Ağrıları

* Bel ve Boyun Fıtıkları

* Otoimmün Hastalıklar

* İyileşmeyen Yaralar, Diyabetik Ayak Yaraları

* Bakteriyel, Viral ve Fungal Tüm Enfeksiyon Hastalıklarında

* Sağlıklı Yaşlanmanın Sağlanmasında Ozon Tedavisi kullanılır.

* Ayrıca Kanser hastalarında bağışıklık sistemini desteklemek amaçlı olarak etkinliği mevcuttur

OZONUN TIBBİ ETKİLERİ NELERDİR ?

* Anti Oksidan Sistemin Aktivasyonu,

* Metabolik Enzim ve Hormon Regülasyonu,

* Hücre Oksijenasyonu (Oksijenlenme) ve Dolaşımın Düzenlenmesi, İyileşmesi,

* İmmün Sistemin Aktivasyonu ve Güçlenmesi, İmmün Modülasyon ,

* Hücre Rejenerasyonu (Yenilenmesi) ,

* Hemopoez ( Kan Yapımı ) ve Koagülasyon ( Pıhtılaşma ) un düzenlenmesi ,

* Oksidasyon, Yara Dezenfeksiyon, Antimikrobik Etkinlik. Lokal Bakterisidal, Virisidal, Fungisidal etki.

* Organ Fonksiyonlarının Düzenlenmesi, Dokuları Güçlendirmek,

OZONUN KONTRENDİKASYONLARI ( UYGULANMAYACAĞI DURUMLAR )

* Kontrollü uygulamada mutlak bir kontrendikasyon yoktur.

* Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz Enzim yetersizliği olan hastalar ( Favizm - Bakla Favası yemeğine alerji olması )

* Hipertroidi ( metabolizmayı arttırdığı için )

* Akciğer ve gözler oksidatif kapasitesi düşük olduğundan Ozon toksisitesine hassastır. Kesinlikle Solunmamalıdır.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEKLER

Ozon tüm ilaçlar ve diğer tedaviler ( cerrahi, radyoterapi, fizik tedaviler ) ile birlikte uygulanabilir -Ozon tedavisi tamamlayıcı bir tıp yöntemidir. Hastalığınızın primer tedavisi kesilmeden devam edilmelidir.

Analjezik, sedatif, kemoterapötik, antibiyotik, hipotansif preparatlarda sinerjik etki nedeniyle ilaç dozları kontrol edilmeli ve gerekirse azaltılmalıdır.

OZON TEDAVİSİ NASIL UYGULANIR ?

Başlıca 9 farklı yöntemle ozon tedavisi uygulanmaktadır.

1-) MAJÖR YÖNTEMİ : Hastanın damar yolundan yaklaşık 100 ml. kan vakumlu cam bir şişeye alınarak, uygun dozu belirlenmiş yaklaşık 100 cc tıbbi ozon gazı ile karıştırılıp açılan damar yolundan tekrar geri verilir. Tamamen steril ve tek kullanımlık ozona dayanıklı sarf malzemesi ile yapılan işlem 20- 30 dk. sürer.

2-) MİNÖR YÖNTEMİ : Kişiden alınan 2-5 cc kan belirlenmiş dozda ozon gazı ile karıştırılarak kas içine enjekte edilir. Bu yöntem ile bağışıklık sistem aktivasyonu sağlanır. 1-2 dakikada işlem tamamlanır.

3-) SUBCUTAN YÖNTEMİ : Belirlenmiş doz ve hacimdeki ozon gazı ince uçlu bir iğne ile cilt altına enjekte edilir. İşlem 1-3 dakikada tamamlanır.

4-) RECTAL VE VAGİNAL YÖNTEMİ : Ozon gazının tek kullanımlık tüp veya torba ile makat yada vaginal yoldan püskürtülerek hastaya infüze edilmesidir.

5-) KULAK İNSÜFLASYONU YÖNTEMİ : Belirlenen doz ve hacimdeki gaz özel aparatlarla kulak yoluna insüfle edilir. Birkaç dakika süren bir işlemdir.

6-) İNTRAARTİKÜLER (EKLEM İÇİ) YÖNTEMİ : Eklem rahatsızlıklarında uygun bir iğne ile belirli dozda ozon gazının eklem içine verilmesidir.

7-) KİTLE VEYA LEZYON İÇİ YÖNTEMİ : Ozon gazının kitle veya lezyon içerisine uygun iğne yardımı ile verilmesidir.

8-) KAS İÇİ YÖNTEMİ : Direkt olarak ozon gazının ağrılı kas bölgelerine ince iğne uçları ile uygulanmasıdır.

9-) TORBALAMA YÖNTEMİ : Ozon gazının kapalı bir sistemde özel bir plastik torba içinde uygulanmasıdır. Ozona dayanıklı malzemelerle özellikle el ve ayaklardaki yaralar için kullanılır. Her seans 10-30 dakika sürer.